fi.gas-globe.com

Saksa | Statistics Hintahistoria - Vuosikatsaukset €-sentteinä 16.10.2019 16:22

Hinta / Tuote:
Hintataso Super Vuosi 2006
1,255 €

4,3 Ct
1,212 €

1/2006
1,258 €

4,6 Ct
1,212 €

2/2006
1,266 €

6,2 Ct
1,204 €

3/2006
1,337 €

10,4 Ct
1,233 €

4/2006
1,340 €

10,3 Ct
1,237 €

5/2006
1,352 €

11,7 Ct
1,234 €

6/2006
1,376 €

12,0 Ct
1,256 €

7/2006
1,346 €

8,8 Ct
1,257 €

8/2006
1,230 €

2,7 Ct
1,203 €

9/2006
1,193 €

3,8 Ct
1,155 €

10/2006
1,191 €

3,6 Ct
1,154 €

11/2006
1,206 €

4,3 Ct
1,163 €

12/2006
Punainen palkki:Raakaöljyn hintoihin perustuvat asemien hinnanmuutokset (lisämaksu laskennalliseen voimassa olevaan raakaöljyn hintaan dollarin kurssin ja verojen jälkeen)
Sininen palkki:Raakaöljyn hinnasta /dollarin kurssista / veroista johtuva hintavaihtelu. Lasketaan viimeisimmän todellisen raakaöljyn hinnan / dollarin kurssin mukaan. Missään kohdassa ei ole huomioitu erikoishintoja, jotka johtuvat erityisistä toimitusehdoista, varastoinnista tms.
Lisätieto: Punaisen palkin ja sinisen palkin välinen suhde voi poiketa hieman toukokuuta 2006 edeltävien tietojen suhteen. Tämä johtuu siitä, että euron kurssi ilmoitettiin kuukausittain 05/2006 asti.